Sarkhat News Aggregator مهمترین اخبار مقالات - سرخط http://www.sarkhat.com/ fa sarkhat@sarkhat.com (Sarkhat News) 2001-2018 Sarkhat Tue, 21 Aug 2018 10:28:16 -0700 Tue, 21 Aug 2018 10:28:16 -0700 مهمترین اخبار مقالات http://www.sarkhat.com/img/sarkhatlogo.gif http://www.sarkhat.com/ http://www.sarkhat.com/fa/group/پژوهش-های-قوم-شناختی-مارکس-از-یک-سو-با-پژوهش-هایش-درباره-مجتمع-های-روستایی-mgbrov/ پژوهش‌های قوم‌شناختی مارکس از یک‌سو با پژوهش‌هایش درباره‌ی مجتمع‌های روستایی، مسئله‌ی زمین و دهقانان و هم‌هنگام با مسائل تاریخی و سیاسی روز، و از سوی دیگر با مسئله‌ی کاربرد علم و تکنولوژی در کشاورزی ارتباط تنگاتنگ داشت. دست‌نوشته‌های قوم‌شناسی، مواضع گروندریسه و سرمایه را تکمیل می‌کنند. این دست‌نوشته‌ها هم‌چنین حاصل بسط و تکامل موضع مارکس در دوره‌ی ۱۸۴۳-۱۸۴۵ هستند. http://www.sarkhat.com/fa/group/پژوهش-های-قوم-شناختی-مارکس-از-یک-سو-با-پژوهش-هایش-درباره-مجتمع-های-روستایی-mgbrov/ مقالات Mon, 20 Aug 2018 17:31:31 -0700 پژوهش‌های قوم‌شناختی مارکس از یک‌سو با پژوهش‌هایش درباره‌ی مجتمع‌های روستایی، مسئله‌ی زمین و دهقانان و هم‌هنگام با مسائل تاریخی و سیاسی روز، و از سوی دیگر با مسئله‌ی کاربرد علم و تکنولوژی در کشاورزی ارتباط تنگاتنگ داشت. دست‌نوشته‌های قوم‌شناسی، مواضع گروندریسه و سرمایه را تکمیل می‌کنند. این دست‌نوشته‌ها هم‌چنین حاصل بسط و تکامل موضع مارکس در دوره‌ی ۱۸۴۳-۱۸۴۵ هستند.
اخبار روز
 
توضیح «نقد»: گزیده‌برداری‌های مارکس از متون قوم‌شناختیِ چهار پژوهشگر قلمرو انسان‌شناسی در چهار دفتر فراهم آمده‌اند که در «انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی» در هلند بایگانی‌اند. لاورنس کِرادِر، با نسخه‌برداری و بازنویسی این دفترها و ویرایش بسیار مختصر واژه‌نگارانه‌ی آن‌ها، اثری تالیف کرده‌است که نخستین بار در سال ۱۹۷۲، به زبان انگلیسی و با عنوان «دفتریادداشت‌های قوم‌شناختی مارکس» انتشار یافت و از آن پس به «دفترهای قوم‌شناختی» (The Ethnological Notebooks / Die ethnologischen Exzerpthefte) شهره شد. به گفته‌ی او، فکر تدوین چنین اثری، در گفتگو و هم‌اندیشی با کارل کُرش شکل گرفته بوده است. کرادر به این اثر «مقدمه» (Introduction)ای طولانی نوشته است که آوازه‌اش، کمتر از خود کتاب نیست. این مقدمه‌ی ۹۰-۸۰ صفحه‌ای در اساس هشت قسمت دارد: نخست توضیحاتی مقدماتی درباره‌ی «دفترها» و جایگاه و اهمیت‌شان، بطور کلی؛ سپس چهار قسمت، که هر یک به‌ترتیب به ارزیابی چهار دفتر می‌پردازند؛ و پس از آن، سه قسمت دیگر با عنوان‌های «ملاحظاتی کلی پیرامون جایگاه تاریخی این آثار»، «نظام زندگی جمعی، اشتراکی‌گری و فردگرایی» و «درباره‌ی‌ رابطه‌ی انگلس با مارکس و مورگان».

از کتاب کرادر دو «ترجمه» به زبان آلمانی وجود دارد. یکی در سال ۱۹۷۳ از سوی «انتشارات کارل هانزر» (Carl Hanser Verlag) زیر عنوان «قوم‌شناسی و انسان‌شناسی نزد مارکس»، ترجمه‌ی «هنینگ ریتر»، که شامل این «مقدمه»ی مهم کرادر، و نیز نقدها و واکاوی‌های دیگر او در حوزه‌ی ماتریالیسم تاریخی است، اما فاقد خود دفترهاست؛ به این ترجمه، کرادر «درآمد» کوتاهی نیز افزوده است. و دیگری، ترجمه‌ای در سال ۱۹۷۶ از سوی «چاپ زورکامپ» (edition suhrkamp) زیر عنوان «دفترهای گزیده‌برداری‌های قوم‌شناختی»، که شامل دفترها، اما فاقد این مقدمه و مقالات دیگرِ اوست. به این نسخه، کرادر مقدمه‌ی جداگانه‌ای نوشته است.

آنچه پیشِ روست، فقط ترجمه‌ی «قسمت» نخست از «مقدمه»‌ی نخستین چاپ (انگلیسی ۱۹۷۲، آلمانی ۱۹۷۳) است. امیدواریم بتوانیم در گام‌های دیگر، نخست ترجمه‌ی... ]]>