آثار تربیتی تاریخ از نگاه نهج البلاغه

آثار تربیتى تاریخ از نگاه نهج البلاغه
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

آثار تربیتی تاریخ از نگاه نهج البلاغه

یکی از حوزه های مطالعاتی نهج البلاغه که به تفکر در آن بسیار تأکید شده، تاریخ است که با توجه به شأن هدایتگری امیرمؤمنان علی علیه السلام می تواند یکی از روش های تربیتی ایشان به شمار آید.

چکیده

یکی از حوزه های مطالعاتی نهج البلاغه که به تفکر در آن بسیار تأکید شده، تاریخ است که با توجه به شأن هدایتگری امیرمؤمنان علی علیه السلاممی تواند یکی از روش های تربیتی ایشان به شمار آید. از نگاه نهج البلاغه، تاریخ یکی از منابع غنی تربیت در اسلام است که هدف از مطالعه آن تصدیق عملی یعنی تربیت در سایه توجه به حقایق گذشتگان است. این مقاله با رویکرد اکتشافی ـ تحلیلی کوشیده است تا با بررسی سخنان امیرمؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه، آثار تربیتی مطالعه تاریخ را کشف نماید، به علل تأثیرگذاری تاریخ در زندگی و نحوه تأثیرپذیری صحیح از تاریخ بپردازد و رابطه تاریخ با تربیت را تبیین نماید. نتیجه این پژوهش که با کشف، تحلیل و اثبات آثار تربیتی مطالعه تاریخ به دست آمده است، نشان می دهد که مطالعه تاریخ آثاری همچون پرورش فکری و عقلانی، بیداری از غفلت، مرگ آگاهی، تقوا، اخلاق عملی، حیا، زهد، محاسبه، ارائه الگوهای نمونه خواهد داشت.

کلیدواژه ها: تأثیرگذاری تاریخ، نتایج تربیتی تاریخ، تاریخ و تربیت، تاریخ در نهج البلاغه، اهمیت تاریخ.

نویسندگان:

مهدی مردانی (گلستانی) / عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث                 

سمیه عابدی / کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث             

ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۲۳)، تیر ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر
آثار تربیتی تاریخ از نگاه نهج البلاغه خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶