آخرین قیمت گوشی در بازار

آخرین قيمت گوشي در بازار
عصر ایران
عصر ایران - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

آفتاب: گوشی‌های بازار معمولا با میانگین ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسد.

همچنین ممکن است گوشی‌های بدون گارانتی گاهی اوقات تا ۱۰۰ هزار تومان با گوشی‌های گارانتی دار اختلاف قیمت داشته باشد. علامت - نشانگر کاهش قیمت و علامت + نشانگر افزایش قیمت و بدون علامت نشانگر ثبات قیمت نسبت به هفته گذشته است. علامت ؟ بیانگر آن است که گوشی مورد نظر به دلیل عدم عرضه از سوی نمایندگان قانونی با قیمت‌های متفاوت و غیررسمی ارائه می‌شود.

.

منابع خبر
آخرین قیمت گوشی در بازار آفتاب - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
آخرین قیمت گوشی در بازار عصر ایران - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
آخرین قیمت گوشی در بازار پیمانه - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱