آخرین مهلت تعویض خودروهای فرسوده مدل ۵۶ تا ۵۹ تا پایان شهریور

آخرین مهلت برای تعویض خودروهای فرسوده
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری فارس - ۱۱ مرداد ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد: دارندگان خودروهای فرسوده سواری شخصی بین مدل ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ تنها تا پایان شهریورماه سال جاری برای ثبت نام در طرح های جایگزینی فرصت دارند

منابع خبر
آخرین مهلت برای تعویض خودروهای فرسوده خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ مرداد ۱۳۹۱