آزادی هفت زندانی با تلاش کارکنان مجتمع شماره ۲۴ شورای حل اختلاف تهران

خبرگزاری میزان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

با تلاش اعضای مجتمع شماره ۲۴ شورای حل اختلاف تهران (ویژه خانواده ۳) هفت نفر از محکومین مالی آزاد شدند

منابع خبر