آزمایش موشکی کره شمالی با کمک کارشناسان ایرانی؟

کارشناسان ایرانی مشکل موشک های کره شمالی را حل می کنند
عصر ایران
صدای آلمان - ۲۰ آذر ۱۳۹۱

کره شمالی آزمایش موشکی جدید خود را به دلیل نقص فنی تا ۲۹ دسامبر سال‌جاری به تاخیر انداخت. این آزمایش قرار بود تا روز ۲۲ دسامبر انجام شود. به ‌ادعای کره جنوبی کارشناسان ایرانی می‌کوشند مشکل کره‌شمالی را حل کنند

منابع خبر