آشپزهای جهادی در «مضیف عتبه علویه (ع)»/ پخت بیش از ۳۰ هزار غذای متبرک

خبرگزاری دانشجو - ۸ آبان ۱۳۹۷
منابع خبر