آغاز اجرای طرح کشوری آموزش همگانی حقوق

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

مسئول سازمان بسیج حقوقدان با اشاره به اجرای طرح کشوری آموزش همگانی حقوق گفت: آموزش همگانی حقوق بر پایه هر مسجد یک حقوقدان در مرحله اول با شناسایی مساجد شاخص و الگوی استان‌ها شروع شده است

منابع خبر
آغاز اجرای طرح کشوری آموزش همگانی حقوق خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶