آغاز بارندگی در مازندران از بعد ازظهر امروز

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
آغاز بارندگی در مازندران از بعد ازظهر امروز باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶