آغاز به کار مدیرکل جدید یونسکو

جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

«اودری ازوله» مدیرکل جدید یونسکو با اشاره به تاثیرپذیری تصمیمات دولت آمریکا از مسائل گوناگون، تاکید کرد خروج این کشور از یونسکو دائمی نخواهد بود.

منابع خبر
آغاز به کار مدیرکل جدید یونسکو جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۶