آغاز توزیع شیر در مدارس ۶ استان کشور

همشهری - ۳۰ آبان ۱۳۹۰

گروه اجتماعی- علی‌اصغر محمدی: توزیع شیر در مدارس با تاخیر دوماهه از دوشنبه تنها در مدارس ۶ استان آغاز شد و بنابراین احتمال طولانی‌شدن زمان توزیع شیر همانند سال گذشته تا پایان سال تحصیلی نیز وجود دارد

منابع خبر
آغاز توزیع شیر در مدارس شهر تهران عصر ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۰
آغاز توزیع شیر در مدارس شهر تهران واحد مرکزی خبر - ۳۰ آبان ۱۳۹۰
توزیع شیر از امروز در مدارس تهران آغاز شد خبرگزاری مهر - ۳۰ آبان ۱۳۹۰
زنگ توزیع شیر در مدارس نواخته شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ آبان ۱۳۹۰