آغاز جنب و جوش در بازار اجاره مسکن

آغاز جنب و جوش در بازار اجاره مسکن
خدمت
تابناک - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

در حالی مرکز آمار ایران از افزایش متوسط ۹ درصدی اجاره بها در زمستان پارسال نسبت به زمستان سال ۹۳ خبر داده که به گفته مشاوران املاک طی دو ماه اول امسال نرخ اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است

منابع خبر
آغاز جنب و جوش در بازار اجاره مسکن تابناک - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
آغاز جنب و جوش در بازار اجاره مسکن فردا - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
آغاز جنب و جوش در بازار اجاره مسکن خدمت - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵