آغاز ساخت واحد مراقبت و سلامت در زندان اردکان

خبرگزاری میزان - ۲۲ دی ۱۳۹۵

مقدم از آغاز ساخت واحد مراقبت و سلامت در زندان اردکان خبر داد

منابع خبر