آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی با حضور رئیس قوه قضائیه

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

عکاس : علی شیربند

منابع خبر