آفریقای جنوبی واردات نفت از ایران را قطع کرد

صدای آلمان - ۱۱ مرداد ۱۳۹۱

آفریقای جنوبی در فهرست کشورهایی قرار دارد که در صورت معامله با ایران از جانب آمریکا تحریم می‌شوند. حدود ۳۵ درصد نفت وارداتی این کشور از ایران تامین می‌شد. در این میان عربستان سعودی بیشترین بهره را می‌برد

منابع خبر
افزایش واردات نفت ژاپن از ایران تابناک - ۱۱ مرداد ۱۳۹۱