آلبوم عکس: روز دوازدهم جام جهانی به روایت تصویر

آلبوم عکس: روز دوازدهم جام جهانی به روایت تصویر
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲ تیر ۱۳۹۳

رهبران سیاسی کشورها نیز همانند سایر مردم به تماشای فوتبال و هواداری از تیم‌های ملی فوتبال کشورشان پرداخته‌اند

منابع خبر