آلودگی هوا به استخوان ها هم آسیب می رساند

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

طبق نتایج یک مطالعه جدید، قرارگیری در معرض آلاینده های هوا ریسک پوکی استخوان و شکستگی استخوان را در افراد مسن افزایش می دهد

منابع خبر
آلودگی هوا به استخوان ها هم آسیب می رساند خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶