آمار‌های بانک مرکزی: رشد پول در اقتصاد ایران کند شد

خبرگزاری میزان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

آمار‌های بانک مرکزی خبر از کند شدن رشد پول در اقتصاد ایران می‌دهند. در دو ماه مهر و آبان ۹۷، نرخ ماهانه رشد پول از شبه‌پول کمتر بوده و سهم پول از حجم نقدینگی جدید ایجاد شده به زیر ۲ درصد رسیده است

منابع خبر