آمانو: اگر لازم باشد به دنبال دسترسی به سایت‌های نظامی ایران می‌رویم

آمانو: اگر لازم باشد به دنبال دسترسی به سایت‌های نظامی ایران می‌رویم
عصر ایران
عصر ایران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه آژانس به نظارت و راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران طبق برجام ادامه می دهد، گفت: هر زمان که لازم باشد برای دسترسی به سایت‌های نظامی ایران اقدام می‌کنیم

منابع خبر