آیا اگر فردی از احتمال تصادف فرار کند مقصر شناخته می شود؟!

خبرگزاری میزان - ۱۲ تیر ۱۳۹۷
منابع خبر