آیا بعد از تخلیه موقت آپارتمان، فرد ملزم به پرداخت شارژ ماهیانه است؟

خبرگزاری میزان - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها عنوان شده است که پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است

منابع خبر