آیا مثنوی قرآن در زبان فارسی است؟ محمد جعفری

گویا - ۸ تیر ۱۳۹۵

آیا مثنوی قرآن در زبان فارسی است؟ محمد جعفری »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » نظر آقای سروش در باره مقایسه مثنوی با قرآن و نیز تکلیف و حق و عدالت و حق موضوع این نقد است. آقای دکتر سروش با استناد به حکایات و یا بعضی از اشعار مولوی می‌گویند که مثنوی "قرآن در زبان فارسی است" و نه اینکه تفسیر، توضیح و یا نوعی از دیدگاهی نسبت به قرآن است

منابع خبر