آیا می‌دانید زوجه برای نفقه زمان گذشته خود می‌تواند اقامه دعوی کند؟

خبرگزاری میزان - ۱۸ آبان ۱۳۹۶

ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی بیان می‌کند:زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می‌نماید

منابع خبر