آیا نمازجمعه را در عربستان شنبه می‌خوانند؟

آیا می توان نمازجمعه را شنبه خواند؟
فردا
جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲

پس از طرح سوال های پی در پی هموطنان مبنی بر اینکه آیا (پس ازاین) نماز جمعه در روز شنبه برگزار می شود به اطلاع همه می رساند نماز جمعه در همان روز جمعه برگزار می شود.بعد از تغییر تعطیلات هفتگی از پنج شنبه و جمعه، به جمعه و پنج شنبه، لازم آمد این امر گوشزد شود.

منابع خبر