آیةالله اردبیلی:استیضاح وزیر اقتصاد ظاهری بود

استيضاح وزير اقتصاد ظاهري بود
ایلنا
پیمانه - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

درست نبود با یک معذرت خواهی سر و ته ماجرا را هم بیاورند/تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان موجب کاهش سطح مشارکت مردم می‌شود/ برنامه‌ای برای انتخابات نداریم/نباید از دین استفاده ابزاری کرد

منابع خبر
استیضاح وزیر اقتصاد ظاهری بود ایلنا - ۱۳ آبان ۱۳۹۰