آینده نگران‌کننده‌ای برای کرد‌ها پیش‌بینی می‌کنیم/ بلعیدن کردستان کوچک راحت‌تر از عراق بزرگ است  (۳ نظر)