ابتکار یک خبرنگار+ عکس

ابتکار یک خبرنگار+ عکس
فردا
فردا - ۲۵ تیر ۱۳۹۴

باشگاه خبرنگاران: یک خبرنگار، دستگاه ضبط صوت خود را به چوبی بسته بود تا بتواند در میان جمعیت خبرنگار و تصویربردار، کار خود را انجام دهد.

منابع خبر
ابتکار یک خبرنگار+ عکس فردا - ۲۵ تیر ۱۳۹۴