ابعاد تازه از حمله به اتوبوس خبرنگاران در ریو

خبرگزاری فارس - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

در حمله چند نفر ناشناس به اتوبوس خبرنگاران در شهر ریو، سه نفر بر اثر خرد شدن شیشه زخمی شدند،‌ اما حال آنها وخیم گزارش نشده است

منابع خبر
حمله به اتوبوس خبرنگاران در ریو تابناک - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
تیراندازی به اتوبوس حامل خبرنگاران در ریو خبرگزاری میزان - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
حمله به اتوبوس خبرنگاران در ریو عصر ایران - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
حمله به اتوبوس خبرنگاران در ریو آفتاب - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵