ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

رئیس جمهوری اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی کشور را ابلاغ کرد
خدمت
جهان نیوز - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

روحانی قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

منابع خبر
ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی جهان نیوز - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵