اتحادیه اروپا، «ماندن» یا «خروج»؛ همه‌پرسی در بریتانیا

رادیو فردا - ۳ تیر ۱۳۹۵

نتیجه این همه‌پرسی می‌تواند نه تنها بر آینده بریتانیا، که بر اتحادیه اروپا و حتی وضعیت دیگر کشورها نیز تاثیر بگذارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که هواداران هر دو اردوگاه «ماندن» یا «خروج»، رقابت بسیار نزدیکی خواهند داشت

منابع خبر