اتحادیه عرب از شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی اعلام حمایت کامل کرد

اتحادیه عرب به شورای ملی انتقالی لیبی کرسی اختصاص داد
همشهری
رادیو فردا - ۳ شهریور ۱۳۹۰

اتحادیه عرب روز پنج شنبه، حمایت کامل خود را از شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی اعلام داشت. این اقدام اتحادیه عرب نشانگر پذیرفتن مخالفان حکومت لیبی به عنوان دولت آینده این کشور است.  از روز سه شنبه با اشغال بسیاری از مناطق طرابلس توسط مخالفان حکومت لیبی و مخفی شدن معمرقذافی، بسیاری از دولت ها دیگر حکومت او را به رسمیت نمی شناسند. در همین حال نبرد بین مخالفان مسلح و نیروهای وفادار به معمرقذافی در بخش هایی از طرابلس و چند منطقه از لیبی همچنان ادامه دارد

منابع خبر