اجاره ۲۵ ساله معدن فیروزه با ۱۸۰ میلیون تومان!

اجاره 25 ساله معدن فیروزه با 180 میلیون تومان!
عصر ایران
پیمانه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۰

ماینده‌ اتحادیه‌ تراش سنگ‌های قیمتی و تزیینی خراسان رضوی گفت: معدن فیروزه‌ نیشابور با ۱۸۰میلیون تومان برای ۲۵ سال اجاره شده و این موضوع، تهیه‌ فیروزه‌ نیشابوری را محدود و سخت کرده است

منابع خبر