اجرای پویش درختکاری در غرب تهران

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۵ گفت:طرح فراگیر توزیع و کاشت نهال در باغچه منازل شهروندان در قالب نهضت درختکاری در سطح منطقه ۵ از دهم دی ماه شروع و تا پانزدهم اسفند ادامه دارد

منابع خبر
اجرای پویش درختکاری در غرب تهران خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷