احتمال افزایش عوارض ورود به طرح ترافیک در سال ۹۸

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه احتمال دارد عوارض ورود به طرح ترافیک برای سال ۹۸ افزایش یابد، گفت: این موضوع در جلسه بعدی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت

منابع خبر