احسان فتاحیان اعدام شد

احسان فتاحیان اعدام شد
مردمک
موج آزادی - ۲۰ آبان ۱۳۸۸

به گزارش خبرنگار موج سبز آزادی ابن وکیل دادگستری با اعلام این خبر در وبلاگ خود نوشته است:"من از محتویات پرونده و اینکه واقعا احسان مرتکب چه گناهی شده بود اطلاعی ندارم ولی به خوبی می دانم که با اعدام نوجوانان و جوانانی که متعلق به این آب و خاک هستند راه به جایی نخواهیم برد."

منابع خبر
احسان فتاحیان اعدام شد مردمک - ۲۰ آبان ۱۳۸۸
احسان فتاحیان اعدام شد موج آزادی - ۲۰ آبان ۱۳۸۸
احسان فتاحیان اعدام شد میزان پرس - ۲۰ آبان ۱۳۸۸