احضار تعدادی از فعالین کارگری شهر سنندج به اطلاعات نیروی انتظامی

هرانا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

خبرگزاری هرانا – بر اساس خبر دریافتی امروز شنبه، طی احضاریه هایی کتبی از سوی اطلاعات نیروی انتظامی تعدادی از فعالین کارگری شهر سنندج به این نهاد احضار شدند. . . .

نوشته احضار تعدادی از فعالین کارگری شهر سنندج به اطلاعات نیروی انتظامی اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر