احمدی نژاد به دانشگاه تربیت مدرس نیامد/ علت لغو برنامه

جهان نیوز - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

دبیر چهاردهمین نشست اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل کشور گفت: احمدی نژاد به خاطر شرایط ملتهب ایجاد شده و مصاحبه آقای رنجبر از حضور در دانشگاه صرف نظر کرد.

منابع خبر