احمدی​نژاد: در اوج اقتدار منشور کورش را داشتیم که برده​داری و چپاول ملت​ها را ممنوع کرده است

احمدی‌نژاد: در اوج اقتدار، منشور کورش را داشتیم که برده‌داری و چپاول ملت‌ها را ممنوع کرده است
آفتاب
خبر آنلاین - ۲۱ اسفند ۱۳۸۹

سیاست > دولت  - رییس جمهور گفت: ملت ایران جزو معدود ملت‌هایی است که داشته‌های خود را سخاوتمندانه با ملت‌های دیگر شریک شدند. به گزارش ایسنا محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور در همایش «جنگ‌ها برای صلح» با طرح این سوال که چرا ایرانی‌ها از این قضیه پشتیبانی می‌کنند و آن را مطرح می‌نمایند گفت: این مقوله یک نگاه ناسیونالیست و طایفه‌ای نیست و یک مسوولیت است و ماموریتی که برآمده از یک تاریخ مقاومت و ایستادگی است. وی ادامه داد: ما ملتی هستیم که در تاریخ‌مان ثبت نشده که حتی در مقطعی کوتاه به دنبال تخریب و تجاوز علیه ملت‌ها باشیم و در اوج اقتدار این منشور کوروش را داشته‌ایم که برده‌داری و چپاول حقوق ملت‌ها را ممنوع کرده است. رییس‌جمهور بار دیگر با تاکید بر عدم وجود سندی مبنی بر چپاول ملت ایران و لشکرکشی علیه ملت‌های دیگر گفت: ایران سرزمین عشق و عدالت است و مطالبه عدالت در صدر مطالبات مردم ایران بوده است و آنقدر که یک حاکم ظالم برای اینکه خود را همراه با مردم نشان دهد خود را عادل نامید . به گفته احمدی‌نژاد ادبیات ایران نیز سرشار از عشق و محبت است و ملت ایران همواره به دنبال عشق و عدالت نه تنها برای خود بلکه برای همه ملت‌ها بوده‌اند.

"سیاست > دولت  - رییس جمهور گفت: ملت ایران جزو معدود ملت‌هایی است که داشته‌های خود را سخاوتمندانه با ملت‌های دیگر شریک شدند"وی ادامه داد: ملت ایران جزو معدود ملت‌هایی است که داشته‌های خود را سخاوتمندانه با ملت‌های دیگر شریک شدند و با افتخار می‌توان گفت که همواره خداپرست بوده‌اند و دین کامل را با آغوش باز پذیرفته‌اند. وی در پایان ماموریت ملت ایران را برافراشتن پرچم عدالت و عشق و رساندن پیام عشق و محبت برای تمام دنیا اعلام و تصریح کرد: ما می‌گوییم صلح ، رفاه و عدالت برای همه و معتقدیم تا زمانی که نظامات موجود جهان ظالمانه باشد، بشریت روی صلح را نخواهد دید و زمانی صلح محقق می‌شود که همه ملت‌ها در آن شریک باشند و حقوق عادلانه زمانی برقرار خواهد شد که عدالت در جهان حاکم باشد و این محقق نمی گردد جز با حاکمیت انسان کامل. /۱۱۱۱۱۲

منابع خبر