اخبار شفر: با چهره فراموش نشدنی و اسطوره ای استقلال یعنی آقای جباری روبه رو شدم

پارس فوتبال - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر