اختراعی گجتی برای کاهش وزن

18:12 - اختراعی گجتی برای کاهش وزن
خبر خونه
عصر ایران - ۲۶ آبان ۱۳۹۳

گجت‌های لاغری یکی از تکنولوژی‌های جدیدی هستند که به تازگی به کمک افرادی آمده‌اند که اضافه وزن داشته و به دنبال راه حلی برای کاهش وزن و لاغری هستند

منابع خبر
۱۸:۱۲ - اختراعی گجتی برای کاهش وزن خبر خونه - ۲۶ آبان ۱۳۹۳
اختراعی گجتی برای کاهش وزن عصر ایران - ۲۶ آبان ۱۳۹۳
اختراعی گجتی برای کاهش وزن آفتاب - ۲۶ آبان ۱۳۹۳