اختصاص سهمیه بنزین نوروزی منتفی شد

اختصاص سهمیه بنزین نوروزی منتفی شد
همشهری
کلمه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

چکیده : پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است....

اختصاص سهمیه ویژه بنزین به خودروهای شخصی برای نوروز سال آینده منتفی شده است.

خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی به خودروهای شخصی از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور کسب اطلاع کرد: با پیشنهاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به ستاد هفمندی یارانه ها اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی به خودروهای شخصی منتفی شده است.

عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم امروز با تاکید بر تثبیت قیمت و سهمیه های بنزین خودروهای شخصی تا اطلاع ثانوی، از عدم اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی برای سال ۱۳۹۱ خبر داده است.

وزارت نفت امروز با انتشار گزارشی، حجم بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت را حدود ۱۲۰ میلیون لیتر عننوان کرده است که در این صورت شمارش معکوس برای حذف تدریجی بنزین ۱۰۰ تومانی از جایگاه های سوخت اغاز شده است.

سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است، ضمن آنکه برای اسفند ماه سالجاری هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

منابع خبر
اختصاص سهمیه بنزین نوروزی منتفی شد جهان نیوز - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
اختصاص سهمیه بنزین نوروزی منتفی شد عصر ایران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
اختصاص سهمیه بنزین نوروزی منتفی شد خبرگزاری مهر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰