اخذ گواهینامه فنی و حرفه‌ای توسط ۱۴۰ مددجوی ملایری

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

برای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و پر کردن اوقات فراغت مددجویان ۱۴۰ مددجوی ملایری موفق به اخذ گواهینامه فنی و حرفه‌ای شدند

منابع خبر