اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کویتی از ایران

اخراج تعدادی از ديپلمات‌های كويتی از ايران تاييد شد
آفتاب
الف - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

یک منبع آگاه در وزارت خارجه از اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کویتی از ایران در چارچوب عمل متقابل خبر داد. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه در وزارت خارجه کشورمان اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کویتی از ایران در چارچوب عمل متقابل را تأیید کرد. پیش‌تر دولت کویت با طرح واهی همکاری دیپلما‌ت‌های ایرانی با شکبه جاسوسی در کویت اقدام به اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کشورمان کرده بود

منابع خبر