اخراج مورینیو از چلسی چقدر آب می خورد؟/گرانترین غرامت تاریخ!