ادامه اختلاف اعضای دائم شورای امنیت بر سر سوریه

نشست کشورهای عضو شورای امنیت درباره سوریه
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

دیپلمات‌های پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه ۱۷ سپتامبر در مورد پیش‌نویس یک قطعنامه که خواستار نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه است، گفت‌وگو کردند. این گفت‌وگوها قرار است روز چهارشنبه ادامه پیدا کند

منابع خبر
نشست کشورهای عضو شورای امنیت درباره سوریه بی بی سی فارسی - ۲۶ شهریور ۱۳۹۲