اذعان تلویزیون اسرائیل به خرابکاری‌های تروریستی موساد در آفریقا

اذعان تلویزیون اسرائیل به خرابکاری‌های تروریستی موساد در آفریقا
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۴ مهر ۱۳۹۶

برای اولین بار در رژیم صهیونیستی، اذعان شد که در آفریقا و با هدف ارعاب یهودیان و تحریک آنها برای مهاجرت، اقدامات تروریستی توسط عوامل این رژیم اجرا شده است.

منابع خبر