«ارتباط "جمشید بسم‌الله" با سیاست بانک مرکزی چیست؟»

صدای آلمان - ۳۰ مهر ۱۳۹۱

محمد‌رضا رحیمی‌، معاون اول رئیس‌جمهور اسلامی مدعی است که فردی به نام "جمشید بسم‌الله" عامل اصلی اختلال در بازار است و این فرد بازداشت شده است. یک نماینده مجلس از وزیر اقتصاد درباره ارتباط این فرد با بانک مرکزی پرسید

منابع خبر