ارتباط مصرف قرص های سوزش معده در بارداری با آسم کودکان

جام جم - ۲۱ دی ۱۳۹۵

تحقیقات نشان می دهد کودکانی که از مادرانی متولد می شوند که در دوران بارداری داروی سوزش معده مصرف کرده اند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به آسم قرار می گیرند

منابع خبر