ارتش درباره مذاکره با طالبان نقطه اشتراکی با دولت پاکستان ندارد

سایه مذاکرات با طالبان پاکستان بر سر وزیرستان جنوبی
بی بی سی فارسی
خبرگزاری فارس - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

افسر بازنشسته ارتش پاکستان در مورد مذاکرات ارتش و طالبان این کشور گفت که نظر ارتش درباره مذاکره با طالبان نقطه اشتراکی با دولت پاکستان ندارد زیرا نظامیان طرفدار انجام عملیات نظامی علیه شبه نظامیان هستند

منابع خبر