ارتش عراق منطقه بوطارش در جنوب تکریت را آزاد کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ آذر ۱۳۹۳

تهران- ایرنا- لشکر ۱۷ فرماندهی عملیات سامرا با به هلاکت رساندن ۴۷ تن از عناصر تروریستی 'داعش'، موفق شد منطقه 'البوطارش' در جنوب تکریت در استان صلاح الدین عراق را آزاد کند.

منابع خبر
ارتش عراق منطقه بوطارش در جنوب تکریت را آزاد کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ آذر ۱۳۹۳